Regulamin sklepu internetowego twojeodbitki.pl

 1. Sklep internetowy działający pod adresem www.twojeodbitki.pl, prowadzony jest przez Firmę Handlowo-Usługową „VIFOX” Zbigniew Kordula Brzączowice 238, 32-410 Dobczyce, NIP 681-107-63-07 i zwany jest dalej "Sklepem".
 2. Z firmą można kontaktować się pod nr telefonu stacjonarnego:12 2712-411, komórkowego:601367616, a także za pośrednictwem poczty e-mail: biuro@twojeodbitki.pl
 3. Zamawiający w sklepie internetowym twojeodbitki.pl zwany „Klientem” powinien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu.

§ 1. Realizacja zamówień, dostawa, płatności

 1. Sklep internetowy Twojeodbitki.pl prowadzi sprzedaż towarów i usług za pośrednictwem sieci Internet poprzez witrynę twojeodbitki.pl, na której można składać zamówienia.
 2. Przedmiot zamówienia zwany jest też dalej Produktem. Katalog Produktów znajduje się na stronie twojeodbitki.pl i obejmuje usługi wykonania zdjęć, powiększeń, fotoksiążek, kalendarzy i innych produktów ze zdjęciami lub wzorami graficznymi dostarczonymi przez Klienta.
 3. KLIENT składa zamówienie dokonując wyboru Produktów i umieszczając je w tzw. „koszyku”. KLIENT otrzymuje potwierdzenie złożenia zamówienia wraz z numerem zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) na adres e-mail podany przez Klienta w trakcie składania zamówienia.
 4. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez klienta i określony w zamówieniu sposób. Klient może wybrać następujące formy dostawy:
  Odbiór osobisty – w siedzibie firmy Brzączowice 238
  Przesyłkę Poczty Polskiej .
 5. Dostawa towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej.
 6. Dostawa Produktów odbywa się w sposób wybrany przez Klienta w zamówieniu, a jej koszty są określone w cenniku dostępnym na stronie: www.twojeodbitki.pl
 7. Klient może wybrać następujące formy płatności:
  1. W przypadku odbioru osobistego: gotówką lub kartą płatniczą, w siedzibie firmy przy odbiorze towaru lub przelewem bankowym (przedpłata)
  2. W przypadku wysyłki: przelewem bankowym (przedpłata
 8. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon lub – na życzenie Klienta – faktura VAT. Dokument sprzedaży wystawiany jest w chwili, gdy wszystkie towary wybrane do zamówienia są skompletowane i gotowe do wysyłki. Paragon lub fakturę wkładamy do foliowej koszulki z listem przewozowym lub do paczki z Produktem.

§ 2. Polityka cenowa

 1. Ceny w sklepie twojeodbitki.pl są podawane w polskich złotych i są cenami brutto. Ceny zamieszczone przy oferowanych Produktach nie zawierają informacji na temat kosztów przesyłki, ponieważ informacja na temat całkowitej wartości zamówienia jest prezentowana w sposób wyraźny i jednoznaczny po wybraniu przez Klienta formy dostawy i płatności. Przed zatwierdzeniem zamówienia Klient może samodzielnie sprawdzić koszt dostawy na stronie:www.twojeodbitki.pl
 2. Sklep nie stosuje domyślnych opcji z ukrytymi płatnościami.
 3. Ceny Produktów podane w sklepie internetowym twojeodbitki.pl są ważne tylko w ofercie prezentowanej na stronach twojeodbitki.pll i nie obowiązują w sklepie stacjonarnym firmy  FHU VIFOX
 4. Ceny w sklepie internetowym fotoimpuls.pl nie podlegają łączeniu z promocjami i rabatami dostępnymi w sklepie stacjonarnym firmy FHU VIFOX

§ 3. Termin realizacji zamówień

 1. Czas realizacji zamówienia jest to czas od potwierdzenia zamówienia do chwili wysłania towarów ze Sklepu, przy czym uwzględniane są tu tylko dni robocze.
 2. Czas realizacji zamówienia jest podany przy opisie towaru i jest liczony od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie firmyTermin otrzymania przesyłki = czas realizacji + przewidywany czas dostawy
 3. Czas dostawy zależy od wybranej formy dostawy:
  - odbiór osobisty – brak oczekiwania

§ 4. Dostępność towaru

 1. Niewielka, średnia, duża ilość – taki towar jest dostępny w naszym magazynie lub – w przypadku usług – jesteśmy w stanie go szybko wytworzyć i możemy go wysłać nawet tego samego dnia.

§ 5. Reklamacje

 1. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w Sklepie w przypadku stwierdzenia w dostarczonym towarze:
  1. niezgodności towaru z towarem zawartym w zamówieniu.
 2. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 (dwóch) lat od daty wydania mu danego Produktu przez Sklep.
 3. Klient może zgłosić reklamację:
  1. listownie na adres: FHU VIFOX Zbigniew Kordula Brzączowice 238
  2. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@fotocolor.pl
 4. Do odsyłanego towaru należy dołączyć dowód zakupu (paragon lub fakturę VAT).
 5. Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez Sklep przesyłki z reklamowanym towarem. Brak odpowiedzi na reklamację w tym terminie oznacza, że Sklep uznał reklamację za uzasadnioną.
 6. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:
  1. imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,
  2. datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
  3. przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,
  4. wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.

§ 6. Zwroty

 1. Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży produktu zakupionego w Sklepie Internetowym twojeodbitki.pll w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych bez podawania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w ust. 6 poniżej.
 2. Bieg terminu do odstąpieniu od umowy rozpoczyna się od daty otrzymania zrealizowanego zamówienia (wydania produktu).
 3. Odstąpienie od umowy zgodnie z ust. 2 powyżej wymaga złożenia oświadczenia na piśmie w terminie wskazanym w ust. 2 powyżej (Konsument może skorzystać ze wzoru oświadczenia:

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy:

(Oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

[DANE SPRZEDAJĄCEGO]
…………………………….
…………………………….
…………………………….

Ja……………………………….niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy………………………………………………………………………………………………., numer zamówienia……………………………………… .
Data zawarcia umowy to ………………………………………., data odbioru………………………….… .
Imię i nazwisko………………………………………………………….
Adres …..…………………….……..…………………………………….
Data………………………………………………………………………….
…….……………………………………………………………………
Podpis (tylko jeżeli formularz jest wysłany w wersji papierowej)

 1. Koszt zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy:
  1. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania Towaru
  2. Bezpośredni koszt zwrotu produktu w wyniku odstąpienia ponosi Konsument. Jednocześnie Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru produktu, jego cech lub funkcjonowania.
 2. Konsument, który odstąpił od umowy ma obowiązek zwrócić produkt niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy.
 3. odesłać Produkty pocztą lub firmą kurierską na adres FHU VIFOX Zbigniew Kordula Brzączowice 238, 32-410 Dobczyce
 4. Zwracany towar należy odsyłać razem z otrzymanym wraz z nim dowodem zakupu (paragonem lub fakturą VAT).
 5. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 7 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta lub przekazem pocztowym pod adresem wskazanym w zamówieniu.

§ 7. Ochrona danych osobowych

Powierzone nam dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji umowy, czyli wysłania zamówienia oraz - jeśli klient wyrazi na to zgodę - w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez Sklep. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom.
Klient ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Przechowywanie i zabezpieczanie podanych danych osobowych przebiega zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa: Ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.), Ustawie z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.) oraz rozporządzeniu z dnia 29.0.04 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024).

§ 8. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego i przepisy Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
 2. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25.12.2014r.